Scientists galore: Jessica Innes, Kaite Welsh, me, Jessica Johannesson-Gaitan, Emily Dodd, Rebecca Douglas and Mhairi Stewart. (Photo by Stuart McBride.)

Scientists galore: Jessica Innes, Kaite Welsh, me, Jessica Johannesson-Gaitan, Emily Dodd, Rebecca Douglas and Mhairi Stewart. (Photo by Stuart McBride.)

Scientists galore: Jessica Innes, Kaite Welsh, me, Jessica Johannesson-Gaitan, Emily Dodd, Rebecca Douglas and Mhairi Stewart. (Photo by Stuart McBride.)